تبلیغات
افسانه جومونگ - سکانس آخر سریال افسانه جومونگ
بیوگرافی جومونگ سوسانو بیوگرافی بانو یوها بیوگرافی امپراتور بیوگرافی  تسو بیوگرافی


1 text

2 text


Item 2
Item 3
Itrm 4
Item 5
Item 6
Item 7

3 text

4 text


Item 2
Item 3
Itrm 4
Item 5
Item 6
Item 7

5 text


Item 2
Item 3
Itrm 4
Item 5
Item 6
Item 7

کلیپ آخرین سکانس سریال جومونگ

توضیح مختصر این که این سکانسی هست که ملکه سوسانو و خاندانش دارن گوگوریو وجومونگو ترک می کنن و همونطور که خواهید دید جومونگ بسیار ناراحته.

    

پارت اول: فرمت:mp4    حجم: MG 3.6     مدت:2 دقیقه        دانلود پارت اول

پارت دوم: فرمت:mp4     حجم:3.25MG     مدت:2دقیقه    دانلود پارت دوم

 پارت سوم: فرمت:mp4     حجم:3.46MG     مدت:2دقیقه   دانلود پارت سوم

 پارت چهارم: فرمت:mp4     حجم:3.83MG     مدت:2دقیقه  دانلود پارت چهارم